Valjevo i Kolubarski okrug će biti povezani sa Koridorom 11

Valjevo i Kolubarski okrug će biti povezani sa Koridorom 11

Usvojen set finansijskih zakona, od povraćaja PDV na bebi opremu do faktoringa

BEOGRAD, 20.04.2018
www.srbija.gov.rs

Izmene su "pretrpeli" mnogi propisi, ali se u javnosti najviše digla galama oko onih koji se tiču poreske administracije. Kako je navedeno na sajtu Vlade, one bi trebalo da omoguće javno objavljivanje imena najboljih poreskih platiša, prinudnu naplatu poreza sa štednih naloga dužnika i uvođenje grejs perioda za najugroženije poreske obveznike.

Ilustracija foto: pixabay.com

Srbija je dobila nekoliko novih zakona u oblasti finansija. Naime, kako je navedeno u saopštenju Vlade, Skupština Srbije usvojila je set finansijskih zakona, a kako prenosi sajt Vlade Srbije, izmenama i dopunama Zakona o akcizama predviđeno je da se ta vrta posebnog poreza ne plaća na tečni gas pod uslovom da se koristi kao energetsko gorivo ili reprodukcioni materijal.

Predlogom izmena Zakona o porezu na dodatu vrednost (PDV) predviđeno je usaglašavanje tog propisa sa Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom, a njime opet da pravo na refundaciju PDV-a na hranu i opremu za bebe može da se ostvari za bebe rođene do 30. juna ove godine.
Kako je istaknuto u saopštenju, cilj izmene jeste da deca koja su rođena do tog datuma u potpunosti iskoriste pravo na refundaciju PDV-a.

 

Sve navedene izmene propisa su bitne, međutim, one zbog kojih se u javnosti najviše diglo galame tiču se poreske administracije. Kako je navedeno na sajtu Vlade, one bi trebalo da omoguće javno objavljivanje imena najboljih poreskih platiša, prinudnu naplatu poreza sa štednih naloga dužnika i uvođenje grejs perioda za najugroženije poreske obveznike.

Osim toga, predložene novine se odnose i na to da Agencija za privredne registre (APR) neće moći da briše firme iz svog registra, sve dok Poreska policija potpuno ne završi sa kontrolom preduzeća i vrati mu PIB, te o tome obavesti APR.

Dalje, izmene ovog zakona predviđaju i da se radna mesta poreskih službenika razvrstaju po zvanjima u zavisnosti od toga koliko su poslovi složeni i odgovorni, a pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u Poreskoj upravi doneće se u roku od godinu dana od dana kada ovaj zakon stupi na snagu.

Ni Zakon o deviznom poslovanju nije ostao „netaknut“. Naime, u od 1. januara naredne godine Narodna banka Srbije (NBS) će preuzeti poslove izdavanja i oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i poslove kontrole deviznog poslovanja.

Usvajanje Zakona o računovodstvu je dokaz Srbije da je napredovala u sprečavanju pranja novca, a u skladu sa preporukama MANIVAL-a (telo Saveta Evrope za sprečavanje pranja para).

Srbija je izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću usaglasila svoju zakonsku regulativu sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma Organizacije FATF.

Najzad, usvojen je i Zakon o faktoringu (finansijska transakcija gde preduzeće koje očekuje prihod - ima potraživanja prodaje zta potraživanja trećoj strani) koji predviđa da vlasnik preduzeća za faktoring ne sme biti ranije osuđivan.

Inače, na istoj sednici, za predsednika Državne revizorske insistucije izabran je Duško Pejović.