Bez soje na berzi u prethodnoj sedmici

Bez soje na berzi u prethodnoj sedmici

Jedino ovčarstvo osvetljava obraz stočarstvu

BEOGRAD, 21.02.2023

Da, upravo tako, jer poslednjim podacima, ako uporedimo stanje na dan 1. decembar prošle i isti dan 2021. godine, veći je samo ukupan broj ovaca (za 1,5 procenata). A ostalo...Pa, svinja je manje iza 7 odsto, koza (1,7) i živine (za 3,5). Govedarstvo "tone" i dalje, jer je broj grla opao za 6,9 procenata.

 

Nismo "mesaroši" a bogatstvo dadosmo na uvoz

Možda uzroke pada brojki u srpskom stočarstvu treba tražiti u samom odnosu onih koji donose odluke prema toj grani (poljo)privrede. Na to je uputio svojevremeno na jednom stručnom skupu u Kosjeriću, prof.dr Cvijan Mekić sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Naopako je, istakao je on, što uopšte nismo veliki proizvođači mesa, po nekim evropskim merilima, a sve više ga uvozimo. Konkretno, ukazao je profesor, mi smo za prvih šest meseci 2022. godine uvezli svinskog mesa u količini od 16.000 tona, a vrednosti 36,3 miliona evra. Tu je mnogo prerađevina od mesa upitanog kvaliteta. Svinja smo uvezli 90.000, što nas je košalo 5,5 miliona evra. Sve u svemu, ukupno smo dali za uvoz 84 miliiona evra. I mleka i mlečnih proizvoda enormno uvozimo – 38.600 tona za pola godine, a u novcu 90,2 miliona evra. Veoma je bitno, poručuje profesor, i da se smanji period skladištenja mesa na maksimum 6 meseci.

Stanje u domaćem stočarstvu, sudeći po poslednjim podacima, prgresivno se pogoršava.

Naime, kako je u najnovijem izveštaju na ovu temu, saopštio Republički zavod za statistiku, u Republici Srbiji, sa stanjem na dan 1. decembra 2022, u odnosu na stanje na dan 1. decembra 2021, manji je ukupan broj goveda (za 6,9 odsto).

Kad je reč o svinjama, manje ih je za 7 odsto, koza (1,7) i živine (za 3,5).

S druge strane, veći je ukupan broj ovaca (za 1,5 procenata).

Teritorijalno gledano, najbolje stanje sa govedima je u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (45,1 odsto u odnosu na ukupan broj goveda na teritoriji Republike Srbije), a svinje u Regionu Vojvodine (42,5 procenata). 

Ako napravimo paralelu sa desetogodišnjim prosekom (period od 2012-2022),  ukupan broj goveda manji je za 11,0 odsto, svinja za 11,9 procenata, koza za 6,3 i živine za 10,7 odsto.

Suprotno tome, broj ovaca je veći za 1,9 odsto.

Konačni podaci o broju stoke po vrstama i kategorijama, kao i podaci o bilansu stoke i stočnoj proizvodnji, biće objavljeni u aprilu mesecu tekuće godine.