Amerikanci manje uvoze kinesku robu, ali druge zemlje ne

Amerikanci manje uvoze kinesku robu, ali druge zemlje ne

Nasjporiji rast globalnih plata još od 2008. godine

LONDON, 28.11.2018

Plate su u prošloj godini porasle svega 1,8 odsto, što je najsporija stopa njihova rasta od globalne finansijske krize pre ravno deceniju. U 2016. su zarade porasle 2,4 odsto. U poslednjih 20 godina prosečna realna plata gotovo se utrostručila u zemljama u nastajanju i razvoju u sklopu G20, za razliku od razvijenih zemljalja gde su zarade u proteklih 20 godina porasle samo 9 odsto.

Ilustracija foto: pixabay.com

Ako je sudeći po najnovijim podacima koji dolaze iz Londona, zarade zaposlenih širom sveta u 2017 godini zabeležili su najlošiji rast u deceniji.

Naime, kako u najnovijem Izveštaju o globalnoj plati navodi Međunarodna organizacija rada, a prenosi SEEbiz, plate su u prošloj godini porasle svega 1,8 odsto, što je najsporija stopa njihova rasta od globalne finansijske krize 2008. godine.

Ukoliko se napravi paralela sa 2016, kada su zarade porasle 2,4 odsto, jasno je da je to pad za 0,6 odsto a sve to je daleko ispod nivoa od pre nepopularne "SEKE" pre ravno deset godina. 

Ukoliko se isključi Kina, čija velika populacija i brzi rast plata značajno utiču na globalni prosek, globalni rast plata u realnom smislu usporio je s 1,8 odsto u 2016. na 1,1 odsto u 2017. godini. 

"Danas je opše prihvaćeno da je spor rast plata postao prepreka postizanju održivog ekonomskog rasta", napisao je u izveštaju glavni direktor pomenute organizacijre Gaj Rajder.

Kako navodi SEEbiz, u poslednjih 20 godina prosečna realna plata gotovo se utrostručila u zemljama u nastajanju i razvoju u sklopu G20, za razliku od razvijenih zemljalja gde su zarade u proteklih 20 godina porasle samo 9 odsto.

Recimo u Hrvatskoj u tokom 2017. godine plate porasle za 3,9 odsto, ali su u poslednjoj deceniji rasle tek 0,2 odsto.

Kako procenjuje pomenuta organizacija, prosjčni udeo aktivnog stanovništva u radno-sposobnom stanovništvu u svetu iznosi je oko 62 odsto, što znači da je u svetu zaposleno otprilike 3,3 milijarde ljudi.