Od 23. do 26. novembra 14. Etno sajam hrane i pića

Od 23. do 26. novembra 14. Etno sajam hrane i pića

Velika tražnja od strane mlinara povećala prodaju pšenice

NOVI SAD, 22.11.2019

Obim trgodine na Produktnoj berzi povećan za više od tri puta, uglavnom zahvaljujući većim količinama prodate pšenice. Kilogram hlebnog žita prodavao se za 19 do 19,10 dinara. Broj prijavljenih za prodaju merkantilnog kukuruza znatno veći od količine koju otkupljuju Robne rezreve.

Radoslav Prlja

U nedelji za nama u fokusu trgovanja na Produktnoj berzi bila je pšenica. Zbog povećane potražnje mlinara, pšenica je količinski dominirala nad ostalim poljoprivrednim kulturama. Ukupan promet na Produktnoj berzi za ovu nedelju je iznosio 4.550 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 94.594.500,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je veći za 355,00 odsto, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 366,10 odsto.

Republička direkcija za robne rezerve je u utorak 19.11.2019. godine, završila sa otkupom merkantilnog kukuruza od nosilaca poljoprivrednog gazdinstva, zemljoradničkih zadruga i skladištara. Broj prijavljenih je znatno veći od količine koju otkupljuje direkcija.

Pšenica je količinski uzela apsolutni primat u trgovanju na robno-berzanskom tržištu sa ukupno prometovanom količinom od 4.450 tona. Hlebnim zrnom se trgovalo u veoma uskom cenovnom rasponu od 19,00 do 19,10 dinara za kilogram bez PDV-a. Ponderisana cena je  iznosila 19,01 dinara bez PDV-a (20,90 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu nedelju cena je ostala na istom nivou.

Kukuruz je trgovan po jedinstvenoj ceni od 14,20 dinara bez PDV-a (15,62 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. Povećana potražnja za žutim zrnom pomerila je cenu ka naviše. U odnosu na prethodnu sedmicu cena kukuruza je viša za 1,43 odsto.

Slaba ponuda soje, potražnja po cenama od 36,60 dinara za kilogram bez PDV-a, nisu rezultirali zaključenjem berzanskih ugovora. Odsustvo prodavaca sojinog zrna ukazuje na rast cena ove uljarice.

Berzanski indeks PRODEX je na dan 21.11.2019. godine bio na nivou od 199,25 što predstavlja rast od 0,67 indeksnih poena.

U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 1,92, a kukuruz je poskupeo 0,28 odsto. U odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 1,70, a sojina sačma je pojeftinila 0,69 odsto. I dalja neizvesnost oko trgovinskih pregovora između SAD i Kine uticala je na kretanje cene soje. U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 0,99, a kukuruz je poskupeo 0,15 odsto.