Loši vremenski uslovi odložili završetak žetve pšenice

Loši vremenski uslovi odložili završetak žetve pšenice

Sa novim propisima carina postaje sve više elektronska

BEOGRAD, 17.07.2018
www.srbija.gov.rs

"Deklaracije će se podnositi elektronski, a za primenu tih zakonskih odredbi potrebno je razviti nove i nadograditi postojeće IT sisteme, što zahteva izvesno vreme", objasnio je ministar finansija Srbije Siniša Mali, dodavši da je planirano da to bude najkasnije do kraja 2020. godine. Mali e komentarišući Predlog carinskog zakona, Mali je ukazao na to da je jedna od novina i ta da je rok u kojem roba može da bude u privremenom smeštaju povećan sa 20 na 90 dana, a propisan je i ukupan rok od 10 godina u kojem roba može ostati u postupku privremenog uvoza.

foto: www.carina.rs

"Predlog carinskog zakona predviđa brojna pojednostavljenja carinskih postupaka", poručio je danas ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali. Kako ministar objašnjava, a sajt Vlde prenosi, taj predlog je većim delom usklađen sa Carinskim zakonom Evropske unije, što je, ističe on, korak napred na evropskom putu naše zemlje.

Mali je naglasio da se tim zakonskim rešenjem, čiji je predlog usvojen na današnjoj sednici Vlade, predviđa da će se komunikacija između carine i privatnog sektora obavljati elektronskim putem. 

"Deklaracije će se podnositi elektronski, a za primenu tih zakonskih odredbi potrebno je razviti nove i nadograditi postojeće IT sisteme, što zahteva izvesno vreme", objasnio je on, dodavši da je planirano da to bude najkasnije do kraja 2020. godine.

Takođe, kako je objašnjeno, predlogom zakona uvode se nova carinska pojednostavljenja, kao što je centralizovano carinjenje i samoprocena, dok se kod postojećih pojednostavljenja u većoj meri predviđa korišćenje podataka iz poslovnih knjiga privrednih subjekata.

Ministar finansija je napomenuo da se u odnosu na trenutno važeći Carinski zakon, odredbe koje se odnose na carinski dug, prvi put nalaze u početnim poglavljima Carinskog zakona, što ukazuje na izuzetnu važnost finansijskog aspekta u postupku primene carinskih propisa. 

Prema njegovim rečima, pomenutim predlogom zakona predviđeno je i da smeštaj robe u slobodne zone postaje poseban carinski postupak – postupak slobodne zone. Ministar je naveo i da se ukidaju carinski postupci prerade pod carinskim nadzorom i aktivno oplemenjivanje u sistemu povraćaja, kao i da se osnažuje institut ovlašćenog privrednog subjekta.

"Aktivno oplemenjivanje može se odobriti bez obaveze da se roba ponovo izveze", rekao je on. Mali je ukazao na to da je jedna od novina i ta da je rok u kojem roba može da bude u privremenom smeštaju povećan sa 20 na 90 dana, a propisan je i ukupan rok od 10 godina u kojem roba može ostati u postupku privremenog uvoza.

"Važno je da novi Carinski zakon ne sadrži odredbe koje bi, eventualno, dovele učesnike u carinskom postupku u lošiji položaj u odnosu na primenu sada važeće regulative", zaključio je ministar.