Gorivo konačno počelo da pojeftinnjuje

Gorivo konačno počelo da pojeftinnjuje

Konferencija Beogradske berze posvećena investicijama i tržištu kapitala

BEOGRAD, 13.11.2018

Jedna od centralnih tema Konferencije biće makroekonomski tokovi u zemlji i regionu i njihov uticaj na tržište kapitala. Srpsko tržište kapitala atraktivno je i za velike portfolio menadžere, ali je još uvek malo i nedovoljno razvijeno, ističe se u saopštenju Beogradske berze.

foto: www.belex.rs

U četvrtak 15 novembra biće održana 17. po redu Međunarodna konferencija Beogradske berze Upgrade in Belgrade 2018. Predstavnici 15 najvećih listiranih akcionarskih društava čijim se akcijama trguje ne samo na Beogradskoj, već i na berzama u Ljubljani, Zagrebu, Skoplju i Sofiji će u okviru investitorskog dela konferencije predstaviti svoje poslovne planove institucionalnim investitorima iz sveta, saopštava Beogradska berza.

Kao i većina investitorskih konferencija koje se održavaju krajem godine i ova, beogradska, može biti ključna za preliminarne portfolio strategije velikih profesionalnih investitora za narednu godinu. Pored investitorskog dela Konferencije, od kog se očekuje najveći poslovni značaj, sastavni deo Konferencije biće panel na kom učesnici imaju priliku da sučele svoja mišljenja i iskustva na temu trenutne pozicije i očekivanog razvoja tržišta kapitala u Srbiji. I ove godine jedna od centralnih tema Konferencije biće makroekonomski tokovi u zemlji i regionu i njihov uticaj na tržište kapitala. Među govornicima na makrokonomske teme ove godine nalaze se Vladimir Vučković, član Fiskalnog saveta, Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku, Ana Tripović, direktorka Uprave za javni dug, Aleksandar Marković, generalni direktor kompanije Metalac a.d. Gornji Milanovac i drugi..

Tema drugog panela biće uticaj savremenih tehnologija na pristup izvorima finansiranja, pre svega za srpske kompanije. Poseban deo biće posvećen i trenutnim trendovima na tržištima kripto-valuta, koje se često povezuju sa berzanskim poslovanjem, ali imaju i svoje specifičnosti.

Značaj regionalne saradnje u oblasti tržišta kapitala prepoznat je i od strane organizacije za regionalnu saradnju - Regional Cooperation Council, koja je partner ovogodišnje Konferencije Berze, i čije aktivnosti su, između ostalog, usmerene i na promociju saradnje i unapređenje efikanosti ekonomija Zapadnog Balkana. Tema trećeg panela konferencije biće budućnost regionalnih tržišta kapitala, a govornici će biti direktori vodećih berzi iz regiona.

Jedna od tema biće problematika inicijalne javne ponude, još uvek nedovoljno iskorišćene mogućnosti za finansiranje razvoja domaće privrede i pribavljanja neophodnog kapitala.

Prisustvo velikog broja stranih investitora na sastancima sa kompanijama u okviru Konferencije, i njihov dominantni interes za razgovore sa domaćim kompanijama, dokaz su da je srpsko tržište kapitala atraktivno i za velike portfolio menadžere, ali, na žalost, još uvek malo i nedovoljno razvijeno u smislu raznovrsnosti tržišnih materijala i investicionih alternativa.