Velika tražnja od strane mlinara povećala prodaju pšenice

Velika tražnja od strane mlinara povećala prodaju pšenice

Obeležena Evropska nedelja smanjenja otpada

BEOGRAD, 22.11.2019

"Bez zajedničkog odgovornog odnosa čitavog društva, javnog i civilnog sektora, lokalnih samouprava, privrede i svakog građanina nećemo mnogo učiniti na rešavanju zagađelja životne sredine", rekao ministar Goran Trivan. Onje istakao da se do kraja godine očekuje nova strožija regulativa o upravljanju otpadom.

"Rešenje za problem otpada su regionalni centri za upravljanje otpadom. Кada bi danas očistili čitavu Srbiju od otpada koji se baca u reke i šume i na divlje deponije, opet bi se već sutra vratio u još većim količinama, sve dok u funkciju ne stavimo 27 regionalnih centara za upravljanje otpadom", izjavio je Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine.

"Bez regioonalnih centara nećemo očistiti Srbiju i zato je strateški cilj uspostavljanje sistema za upravljanje otpadnim vodama i otpadom“, rekao je Trivan obraćajući se na manifestaciji Ministarstva zaštite životne sredine povodom obeležavanja Evropske nedelje smanjenja otpada.

Obraćajući se učesnicima manifestacije, kojom se Srbija pridružuje najvećoj evropskoj kampanji i inicijativama za podizanje svesti o potrebi smanjenja otpada, Trivan je kazao da je Evropa lider u standardima životne sredine i da moramo da je sustižemo, zbog budućih generacija.

Bez zajedničkog odgovornog odnosa čitavog društva, javnog i civilnog sektora, lokalnih samouprava, privrede i svakog građanina nećemo mnogo učiniti na rešavanju zagađelja životne sredine, u kojoj je otpad najveći i najvidljiviji zagađivač. Posebno je važno da lokalne samouprave preuzmu svoj deo odgovornosti za stvaranje zdravih uslova života za građane, pri čemu imaju stručnu i finansijsku podršku Ministarstva koje je ove godine uložilo preko 400 miliona dinara za saniranje nesanitarnih deponija,naglasio je ministar.

Ministar je ukazao da će se, Usvajanjem izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom i donošenjem koncepcije upravljanja ambalažnim otpadom, koja se planira do kraja godine, zakonski unaprediti ova oblast. Кako je objasnio, navedenim izmenama nastavlja se dalje uređenje upravljanja plastičnim kesama i nadležnost spušta do jedinica lokalnih samouprava, uređuje se u većoj meri oblast upravljanja farmaceutskim otpadom, unificira sistem izdavanja dozvola za sve nivoe vlasti, uvodi pojam sakupljačkog mesta koje se nalazi na mestu prodaje proizvoda na kome će građani moći predati otpad iz domaćinstva kao što su naprimer otpadne baterije, otpad od elektronskih i električnih prozivoda.

Trivan je ukazao da se životna sredina ne može zagađivati bez sankcionisanja i da smo se, zahvaljujući akciji Ministarstva i policije. Navodeći da je i proteklih dana otkriveno još jedno mesto gde je nezakonito skladišten opasni otpad, ministar je kazao da se izmenama Zakona uvodi stroža kontrola za dostavljanje netačnih podatka Agenciji za zaštitu životne sredine o količnima otpada i suzbija nelegalno deponovanje.

On je istakao da se sa partnerima iz Švedske sarađuje na projektima koji se već realizuju u 17 opština i četiri regionalne deponije. O tome je govorio i ambasador Кraljevine Švedske u Beogradu, Jan Lundin. On je istakao da je Srbija napravila važne korake u uspostavljanju sistema upravljanja otpadom i da je na dobrom putu da se otvori Poglavlje 27 u kome su visoki ali dostižni standardi.

Ambasador Republike Turske u Srbiji Tanžu Bilgič govorio je o projektu "Nulti otpad" - globalnoj kampanji za preradu otpada, čiji je pokrovitelj prva dama Turske Emine Erdogan. Taj projekat je nedavno promovisn u ambasadi Turske u Beogradu.

Evropska nedelja smanjenja otpada je međunarodna inicijativa koja svake godine širom Evrope podržava akcije u toku jedne nedelje, koje imaju za cilj promovisanje smanjenja otpada i podizanje javne svesti o otpadu kao resursu.