Izvoz IKT sektora vredan više od 6,2 milijarde evra

Izvoz IKT sektora vredan više od 6,2 milijarde evra

Jedino ovčarstvo osvetljava obraz stočarstvu

BEOGRAD, 21.02.2023

Da, upravo tako, jer poslednjim podacima, ako uporedimo stanje na dan 1. decembar prošle i isti dan 2021. godine, veći je samo ukupan broj ovaca (za 1,5 procenata). A ostalo...Pa, svinja je manje iza 7 odsto, koza (1,7) i živine (za 3,5). Govedarstvo "tone" i dalje, jer je broj grla opao za 6,9 procenata.

 

Nismo "mesaroši" a bogatstvo dadosmo na uvoz

Možda uzroke pada brojki u srpskom stočarstvu treba tražiti u samom odnosu onih koji donose odluke prema toj grani (poljo)privrede. Na to je uputio svojevremeno na jednom stručnom skupu u Kosjeriću, prof.dr Cvijan Mekić sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Naopako je, istakao je on, što uopšte nismo veliki proizvođači mesa, po nekim evropskim merilima, a sve više ga uvozimo. Konkretno, ukazao je profesor, mi smo za prvih šest meseci 2022. godine uvezli svinskog mesa u količini od 16.000 tona, a vrednosti 36,3 miliona evra. Tu je mnogo prerađevina od mesa upitanog kvaliteta. Svinja smo uvezli 90.000, što nas je košalo 5,5 miliona evra. Sve u svemu, ukupno smo dali za uvoz 84 miliiona evra. I mleka i mlečnih proizvoda enormno uvozimo – 38.600 tona za pola godine, a u novcu 90,2 miliona evra. Veoma je bitno, poručuje profesor, i da se smanji period skladištenja mesa na maksimum 6 meseci.

Stanje u domaćem stočarstvu, sudeći po poslednjim podacima, prgresivno se pogoršava.

Naime, kako je u najnovijem izveštaju na ovu temu, saopštio Republički zavod za statistiku, u Republici Srbiji, sa stanjem na dan 1. decembra 2022, u odnosu na stanje na dan 1. decembra 2021, manji je ukupan broj goveda (za 6,9 odsto).

Kad je reč o svinjama, manje ih je za 7 odsto, koza (1,7) i živine (za 3,5).

S druge strane, veći je ukupan broj ovaca (za 1,5 procenata).

Teritorijalno gledano, najbolje stanje sa govedima je u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (45,1 odsto u odnosu na ukupan broj goveda na teritoriji Republike Srbije), a svinje u Regionu Vojvodine (42,5 procenata). 

Ako napravimo paralelu sa desetogodišnjim prosekom (period od 2012-2022),  ukupan broj goveda manji je za 11,0 odsto, svinja za 11,9 procenata, koza za 6,3 i živine za 10,7 odsto.

Suprotno tome, broj ovaca je veći za 1,9 odsto.

Konačni podaci o broju stoke po vrstama i kategorijama, kao i podaci o bilansu stoke i stočnoj proizvodnji, biće objavljeni u aprilu mesecu tekuće godine.