Krkobabić predložio formiranje garantnog fonda za poljoprivrednike a Mihailović otvaranje Uprave za stočarstvo

Krkobabić predložio formiranje garantnog fonda za poljoprivrednike a Mihailović otvaranje Uprave za stočarstvo

Objavljen novi konkurs za pomoć zadrugama, na raspolaganju 500 miliona dinara

BEOGRAD, 19.04.2021

Stare mogu dobiti i do 15 miliona dinara, a nove upola manje (po zadruzi). Od ove godine podršci mogu da se nadaju i oni koji se bave starim zabatima, seoskim turizmom, te pripadaju socijalno ranjivim grupama....Bitno je napomenuti da se novima smatraju one osnovane od 1.januara 2017., a starima one upisane kod Agencije za privredne regostre pre toga. U obzir će uzeti samo orijave onih kandidata koji su osnovali zadrugu do objave konkursa! Više detalja dotupno na linku http://www.mbs.gov.rs/konkursi.php.

Baš kao što je i najavljivano u prethodnih nekoliko dana, novi Javni konkurs za realizaciju programa podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj – raspisan je danas.

Kako navode iz Ministarstva za brigu o selu, podnosioci prijave mogu biti: zemljoradničke i poljoprivredne zadruge registrovane do kraja 2016. (stare), one koje postoje od početka 2017. godine (nove); zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge čija je registrovana delatnost bavljenje seoskim turizmom - pružanje usluga smeštaja i ishrane; zanatske zadruge i zemljoradničke ili poljoprivredne zadruge čija je registrovana delatnost proizvodnja predmeta ili delatnost obavljanja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti; socijalne zadruge čiji su osnivači pripadnici ugroženih društvenih grupa (osobe sa invaliditetom, samohrane majke, teže zapošljiva lica, pripadnici romske nacionalne manjine i druge društveno ugrožene grupe), sa registrovanom delatnošću iz oblasti zemljoradnje, poljoprivrede, proizvodnje predmeta, obavljanje starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti.

Važno je napomenuti da će u obzir biti uzete samo prijave onih zadruga koje su kod Agencije za privredne registre registrovane do raspisivanja ovog konkursa.

Iz ministarstva ukazuju da je cilj Programa sistemsko unapređenje poslovanja zadruga iz oblasti zemljoradnje, poljoprivrede, seoskog turizma i zanatstva, povećanje broja zadruga, razvoj zadružnog sistema i povećanje konkurentnosti na tržištu, kao i stvaranje mogućnosti da zadruga svojim poslovanjem doprinese održivom razvoju lokalne zajednice.

Što se tiče finansijskog okvira, kao što je u prethodnom periodu najavljivano, nove zadruge (one psnovane do kraja 2016.) mogu računati na maksimalno 7,5 miliona dinara (po zadruzi), dok stare (one kod APR-a upisane od januara 2017.) mogu fobiti i do 15 miliona dinara. Ukupan “fond” ove godine iznosi 500 miliona dinara.

Učesnici treba da imaju otvoren namenski podračun za transfer ovih sredstava, ukoliko ih dobiju.

Procedura je takva da ministarstvo prvo prebacuje novac lokalnoj samoupravi na poseban podračun, pa onda ona zadrugarima.

Novac od ovog konkursa može biti iskorišćen, između ostalog, za: nabavku živih životinja (osim za nabavku muških goveda); nabavku opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke; nabavku opreme za preradu mleka i mesa; nabavka opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća; nabavku zasada, uključujući sisteme i opremu za navodnjavanje; nabavku opreme i mehanizacije za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja; nabavku opreme za pčelarstvo; nabavku opreme za privredni ribolov, uzgoj i preradu ribe...

Od ove godine i za: izgradnju novih smeštajnih kapaciteta nabavkom montažnih objekata- tipskih kuća brvnara, vajata, bungalova, po principu ključ u ruke, letnjikovaca, nabavka opreme za zabavni park za decu (ljuljaške, klackalice, penjalice, kućice za decu i ostalo), kao i pripremni građevinski radovi koji su u vezi sa postavljanjem montažnih objekata; za troškove opremanja smeštajnih kapaciteta (nabavka nameštaja, sanitarija, opremanje kuhinje sa pripadajućom belom tehnikom).

Šansu imaju i oni kojima su potrebni oprema, mašini i alati za izradu zanatskih proizvoda, proizvoda starih i umetničkih zanata kao i proizvoda domaće radinosti.

S druge strane, kako napominju iz ministarstva, sredstva, između ostalog, nisu namenjena za: troškove nabavke građevinskog materijala i izvođenja građevinskih radova (osim za pripremne građevinske radove koji prethode postavljanju montažnih objekata kod turističkih zadruga); troškove overe kod javnog beležnika; troškove za kupovinu polovne i reparirane opreme i materijala; pokrivanje troškova dugovanja iz prethodnog perioda; konsultantske, marketinške, finansijske i ostale usluge; trajna obrtna sredstva; troškove uvoza, carine, špedicije; troškove zakupa i lizinga; troškove za repromaterijal; uvođenje ISO, HALAL i HASAP standarda...

Što se tiče “birokratskih” uslova koje zadruga mora ispuniti, izdvojimo da ona pre apliciranja mora imati sve izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa, kao i druge obaveze iz javnih prihoda. Nad njom ne sme postojati nikkav stečajni postupak prinudne likvidacije ili likvidacije. Takođe, ne dolaze u obzir one kojima je izrečena privremena ili pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Iz ministarstva ističu da zadruge predstavljaju potencijal za održivi privredni i društveni razvoj u Srbiji i nude različite privredne, ekonomske i društvene prednosti u odnosu na druge oblike poslovanja.

Zato i jeste važno da se prijave, sa kvalitetnim planom rada, u što većem broju!

Rok za podnošenje prijava teče od dana objavljivanja Javnog konkursa u sredstvima javnog informisanja i sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs do 24.05.2021. godine. Neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Program i obrazac prijave se mogu preuzeti elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu www.mbs.gov.rs.

Za sva pitanja u vezi sa tekstom javnog konkursa možete se obratiti na mejl adresu ivana.glisanovic@mbs.gov.rs i damir.taljai@mbs.gov.rs ili na broj telefona 011 311 763.

Više detalja o konkursu dostupno na linku http://www.mbs.gov.rs/konkursi.php.

*gornji deo fotografije preuzet sa sajta ministarstva*