Bojović: Primarni cilj Konferencije jeste da doprinese tome da u Srbiji postavimo temelje jedne nove industrije

Bojović: Primarni cilj Konferencije jeste da doprinese tome da u Srbiji postavimo temelje jedne nove industrije

Posao ima čak 2,9 miliona ljudi?!

BEOGRAD, 01.12.2022

Tako kaže, bar, slovo statistike. Naimee, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u trećem kvartalu 2022. godine broj zaposlenih iznosio je 2.942.000, a broj nezaposlenih 288.900. U posmatranom periodu, stopa zaposlenosti iznosi 50,8 odsto i u poređenju sa trećim kvartalom 2021. godine, povećana je za 0,9 procentnih poena (p.p.). S druge strane, u odnosu na drugi kvartal 2022. godine manja za 0,1 p. p.

U jednom od poslednjih izveštaja, Republički zavod za statistiku (RZS) donosi nam pregled domaćeg tržišta rada.

Prema Anketi o radnoj snazi u trećem kvartalu 2022. godine broj zaposlenih iznosio je 2.942.000, a broj nezaposlenih 288.900.

U posmatranom periodu, stopa zaposlenosti iznosi 50,8 odsto i u poređenju sa trećim kvartalom 2021. godine, povećana je za 0,9 procentnih poena (p.p.).

S druge strane, u odnosu na drugi kvartal 2022. godine manja za 0,1 p. p.

Stopa nezaposlenosti iznosi 8,9 odsto i u odnosu na treći kvartal 2021. godine manja je za 1,6 p. p. dok je u poređenju sa drugim kvartalom 2022. godine ostala nepromenjena. 

U trećem kvartalu 2022, u poređenju sa trećim kvartalom 2021. godine, ukupno stanovništvo uzrasta 15 i više godina smanjeno je za -63 900, pri čemu je stanovništvo van radne snage smanjeno za -28 800 a kontingent aktivnog stanovništva manji je za  -35 100.

U okviru aktivnog stanovništva (radne snage), ukazuju iz RZS,  došlo je do međugodišnjeg smanjenja nezaposlenosti (-52 600) i povećanja zaposlenosti (+17 500). U okviru ukupne zaposlenosti došlo je do povećanja formalne zaposlenosti (za +36 700) i smanjenja  neformalne zaposlenosti (za -19 100).

U trećem kvartalu 2022, u odnosu na treći kvartal 2021. godine, nezaposlenost je smanjena za -52 600 (-15,4 odsto), dominantno u populaciji sa srednjim i visokim obrazovanjem, gde je broj nezaposlenih smanjen za -42 800 za godinu dana.

Ako posmatramo po rodu odnosno polu, u muškoj populaciji, broj nezaposlenih je manji za -17 600 (-10,6 odsto), dok je broj nezaposlenih žena manji za -35 000 (-20,0 procenata).