Trgovanje na Produktnoj berzi u znaku poskupljenja kukuruza

Trgovanje na Produktnoj berzi u znaku poskupljenja kukuruza

Ističe moratorijum na otplatu kreditnih obaveza građana

BEOGRAD, 10.08.2020

Danas ističe rok u kojem građani mogu da odbiju ponudu da koriste dvomesečni moratorijum za otplatu kredita i drugih bankarskih obaveza. Ukoliko to ne učine, smatra se da su prihvatili odlaganje plaćanja, a kamata za taj period biće ravnomerno raspoređena na ostatak duga.

Građani koji ne žele da prave dvomeserčnu pauzu u oitplati kredita, nego da nastave sa otplatom, mogu to da potvrde još danas u svojim matičnim bankama, elektronskim putem ili telefonom. Podsetimo, ova mera Narodne banke Srbije sastavni je deo drugog paketa podrške privredi i građanima i objavljena je krajem prošlog meseca.

Kako je tada saopšteno, NBS je poslovnim bankama preporučila da mogu da odlože otplatu kredita, obaveza po osnovu lizinga, platnih kartica i minusa na tekućem računu, a poslovne banke su bile dužne da takvu informaciju objave na sajtu i obaveste svoje klijente.

To obaveštenje trebalo je da sadrži osnovne informacije o periodu trajanja moratorijuma, načinu otplate pristiglih obaveza po isteku moratorijuma, uz reprezentativni primer visine obaveza pre i posle moratorijuma. Ako dužnik u roku od 10 dana od dana objavljivanja i obaveštavanja nije odbio taj predlog, smatra se da je prihvatio moratorijum, a taj rok ističe danas, 10. avgusta.

Podsetimo, moratorijum se odnosi na otplate koje dospevaju u periodu od 1. avgusta do 30 septembra, kao i obaveze dospele u julu ako nisu plaćene.

Kako je ranije najavljeno, kamata za taj period moratorijuma ravnomerno se raspoređuje na ostatak kredita. Novi plan otplate kredita za one koji prihvate moratorijum, kako je saopštila NBS, mora biti sačinjen tako da se obezbeđuje potpuna informisanost dužnika o svim obavezama i načininu njihovog izmirivanja po isteku moratorijuma.

Ovaj mehanizam je skoro istovetan prethodnom koji je bio sastavni deo prvog paketa podrške privredi i građanima, tako da svi koji su ga koristili, sada mogu lakše da sagledaju koliko im se ova ponuda poslovnih banaka isplatila i koliki su bili njeni troškovi.

Prema informacijama iz banaka, ovu meru su najviše koristili oni klijenti koji nisu bili u mogućnosti da nastave otpaltu pa im taj moratorijum obezbeđuje kratkoročni predah u otplati.

 

Privredni.rs