Tigar AD na pragu usvajanja UPPR-a

Tigar AD na pragu usvajanja UPPR-a

Kako zaštititi voćnjake od kasnih mrazeva, koji su sve češći?

BEOGRAD, 15.04.2021

Pojava kasnih mrazeva ne iznenadjuje više ni u aprilu. Upravo ovih dana smo se suoćili sa ovom pojavom. Temperature su se spustile i ispod nule ili su tek u malom plusu. Ako je došlo do cvetanja voća, cvet može da izmrzne, pa će mraz "obrati" voće. Da nebi došlo do toga i da bi se biljka zaštitila, jedan od saveta je korišćenje anti-frost sistema, koji štiti biljku od izmrzavanja.

Promena klime dovela je do toga da su temperature u februaru i martu često iznad višegodišnjeg proseka. To utiče na mnoge voćne vrste, koje ranije nego obično, formiraju cvetove. Ovi topli dani su takodje ispresecani i pojavom niskih temperatura, ove godine čak i sredinom aprila, što može da izazove izmrzavanje i tako "obere" plodove pre nego što se oforme.

Pojava kasnih mrazeva ne iznenadjuje više ni u aprilu. Upravo ovih dana smo se suoćili sa ovom pojavom. Temperature su se u nekim delovima spustile i ispod nule ili su tek u malom plusu. Ako je došlo do cvetanja voća, cvet može da izmrzne i da ga biljka odbaci, bez obzira na to kada je mraz pao. Kako ne bi došlo do toga i biljka se zaštitila, jedan od saveta je korišćenje anti-frost sistema, koji obavijanjem leda oko krošnje štiti biljku od izmrzavanja.

Da bi se preduhitrile nepravilnosti u radu i ispitale sve nogućnosti, na parceli preduzeća "Agrosavet Irrigation" doo je pre nešto više od godinu dana podignut zasad kajsije, a na njemu je postavljen anti-frost sistem, kako bi se testirao u radu. On je ovih dana kada se temperatura spustala ispod nule, pokazao svoj učinak. Na stubovima u voćnjaku su postavljeni rasprskivači koji stvaraju led oko biljke. Ovi rasprskivači se mogu postaviti na stubove za protivgradnu mrežu, ali i na druge podupirače. U zavisnosti od temperature, odnosno minusa, odredjuje se protok vode anti-frost sistema. Radom rasprskivača stvaraju se kapljice odredjene veličine koje prave led oko biljke, koji prilikom nastajanja oslobadja energiju vode i tako doprinosi da ne dodje do uništenja cveta.

Pri projektovanju sistema veoma je bitan razmak izmedju stubova, odnosno razmak izmedju rasprskivača, jer se mora obezbediti ujednačeno kišenje. Primera radi, da bismo zaštitili voćku do temperature -5 C, potrebno je pet litara vode po kvadratnom metru na sat vremena. Ako je minus jači, potrebno je više vode, ali je veoma bitno odrediti pravu količinu kako ne bi došlo do nakupljanja leda, stvaranja ledenica i poleganja biljke, te njenog oštećenja.

Ovaj sistem se može koristiti i u toku leta za osveženje zasada na vrstama kojima to prija. Praktični saveti mogu da se dobiju kod Agrosaveta Irrigation, koji se uspešno bavi i sistemima za navodnjavanje voćnjaka i obradivih površina, www.navodnjavaj.com

Promo