Nagradu ETNOBREND GODINE dobilo 28 firmi, zadruga, ustanova, gazdinstava i pojedinaca

Nagradu ETNOBREND GODINE dobilo 28 firmi, zadruga, ustanova, gazdinstava i pojedinaca

Korišćenje vode u industriji smanjeno za šest odsto

BEOGRAD, 11.06.2021

Najveći rast upotrebe vode u industriji zabeležen u rudarstvu, ćak za 21 odsto. Od ukupno korišćenih voda u industriji 97,5 odsto čine vode za potrebe snabdevanja električnom energijom. Najveći udeo u prečišćenim vodama u industriji ima oblast Proizvodnja osnovnih metala 19,4 odsto, Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 16,3 odsto i Proizvodnja prehrambenih proizvoda 15,7 odsto.

Prema zvaničnim statističkim podacima, u 2020. godini u industriji korišćeno je 3 976 miliona metara kubnih vode. Najveći deo zahvaćene vode korišćen je za hlađenje pri proizvodnji električne energije. Кoličina korišćenih voda smanjena je za 6,1 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupno 3 976 miliona metara kubnih zahvaćenih voda u sektorima industrije 99,6 odsto čine vode iz sopstvenog vodozahvata (98,7 odsto površinske vode i 0,9 odsto podzemne), a 0,4 odsto iz javnog vodovoda.

Vode korišćene za potrebe industrije u 2020, posmatrano po sektorima i u odnosu na prethodnu godinu, zabeležile su sledeća kretanja: Rudarstvo – rast od 21,6 odsto, Prerađivačka industrija – pad od 3,9, i Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – pad od 6,2 odsto.

Od ukupno korišćenih voda u industriji 97,5 odsto čine vode korišćene u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom, 2,1 odsto u prerađivačkoj industriji, a 0,4 odsto u rudarstvu.

Od ukupno 104 miliona metara kubnih otpadnih voda u industriji 47,2 odsto čine vode ispuštene iz sektora Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, 39,5 odsto iz sektora Prerađivačka industrija, a 13,3 odsto iz sektora Rudarstvo.

U 2020. godini prečišćeno je ukupno 28 miliona metara kubnih vode, od čega primarnim tretmanom 63,0 odsto, sekundarnim tretmanom 18,6 odsto i tercijarnim tretmanom 18,4 odsto. Najveći udeo u prečišćenim vodama u industriji ima oblast Proizvodnja osnovnih metala – 19,4 odsto, a potom slede Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda – 16,3 odsto, Proizvodnja prehrambenih proizvoda – 15,7 odsto, i Proizvodnja papira i proizvoda od papira – 9,4 odsto. Sve ostale oblasti sektora industrije imaju udeo prečišćenih voda od 39,2 odsto.