Mikro, malim i srednjim privrednim subjektima, preduzetnicima i zadrugama 500 miliona dinara

Mikro, malim i srednjim privrednim subjektima, preduzetnicima i zadrugama 500 miliona dinara

Oko 45 odsto korisnika interneta nikada nije kupovalo i poručivalo robu ili usluge onlajn

BEOGRAD, 18.01.2019

To je danas saopštila državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije Tatjana Matić. Tako da se može reći da elektronska trgovina u Srbiji beleži rast poslednjih godina, ali još nije dovoljno razvijena. Prema rečima sekretarke, broj stalnih korisnika elektronske trgovine porastao je sa 18 odsto od ukupnog broja korisnika interneta u 2011. godini na 30,9 odsto u 2018. godini.

Ilustracija foto: pixabay.com

"Elektronska trgovina može značajno doprineti razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća u Srbiji i bitno uticati na ukupan rast ekonomije", ocenjuje državna sekretarka Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije Tatjana Matić.

Kako je saopšteno iz Vlade, ona je danas na uvodnom sastanku povodom početka projekta „Jačanje elektronske trgovine u Republici Srbiji“, istakla da iako elektronska trgovina u Srbiji beleži rast poslednjih godina, ona još nije dovoljno razvijena. Matić navodi da je broj stalnih korisnika elektronske trgovine porastao je sa 18 odsto od ukupnog broja korisnika interneta u 2011. godini na 30,9 odsto u 2018. godini.

No, ona smatra da činjenica da 45,4 odsto korisnika interneta nikada nije kupovalo i poručivalo robu ili usluge onlajn, ukazuje na to da je potrebno uložiti napor u razvoj ove oblasti, pre svega na planu unapređenja legislative i jačanje poverenja potrošača u ovaj vid trgovine.

Kako Matić objašnjava, u cilju podsticanja bržeg razvoja e-trgovine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija formiralo je međuresornu Radnu grupu sa zadatkom da identifikuje prepreke u razvoju elektronske trgovine i pripremi Akcioni plan za unapređenje te vrste trgovine u Srbiji za period od 2019. do 2020. godine.

Ona objašnjava da ekspertska podrška Radnoj grupi kroz projekat „Jačanje elektronske trgovine u Republici Srbiji“, u okviru projektne saradnje podrazumeva prepoznavanje i otklanjanje barijera koje otežavaju i usporavaju razvoj elektronske trgovine na domaćem tržištu, sa ciljem dostizanja konkurentne prednosti domaćeg tržišta u regionu, ali i daljeg razvoja u skladu sa trendovima i izazovima koji karakterišu najveća svetska onlajn tržišta, poput kineskog i tržišta SAD.

Ovom prilikom Matić je podsetila na to da su predviđanja da će se do 2030. godine više od 85 odsto preduzeća globalno baviti e-trgovinom, i da je neophodno da Srbija razvija ovu oblast kako bi iskoristila sve tehnološke potencijale za ekonomski progres.