Martovska inflacija veća za 0,4 odsto

Martovska inflacija veća za 0,4 odsto

Kukuruz na Produktnoj berzi pojeftinio na 15,20 dinara

NOVI SAD, 20.04.2019

Pšenica na istom nivou oko 21,60 dinara za kilogram. Soja se prodaje u veoma uskom cenovnom rasponu od 37,10 do 37,30 dinara. U Čikagu jeftiniji pšenica i kukuruz.

Ilustracija foto: pixabay.com

Radoslav Prlja, Produktna berza

Ove nedelje na Produktnoj berzi zabeležen je pad cene kukuruza i minimalna oscilacija kretanja cena soje. Na svetskim berzama došlo je do smanjene aktivnosti berzanskih učesnika usled predstojećih uskršnjih praznika što se odrazilo i na blagi pad cena primarnih poljoprivrednih proizvoda. Ukupan promet na Produktnoj berzi za ovu nedelju je iznosio 1.120 tona robe, čija je finansijska vrednost 29.610.900,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 59,27 odsto, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 47,73 odsto.

Nakon prošlonedeljne povećane potražnje za pšenicom, što je imalo za posledicu porast cene, ova sedmica beleži značajno manju zainteresovanost kupaca za ovom žitaricom. Pšenicom sa minimalno 12 odsto proteina trgovalo se po jedinstvenoj ceni od 21,60 din/kg bez PDV-a (23,76 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja ponder cenu. Statistički posmatrano ponderisana cena je viša za 0,08 odsto.

Kukuruz je trgovan po ceni od 15,20 din/kg bez PDV-a, dok je kukuruz sa 14,5 odsto vlage i sa klauzulom „gratis lager“ do sredine maja, realizovan po 15,60 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 15,20 din/kg bez PDV-a (16,72 din/kg sa PDV-om). U odnosu na nedelju pre cena žutog zrna je niža za 1,30 odsto.

Soja zrno je trgovano u veoma uskom cenovnom rasponu od 37,10 do 37,30 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 37,18 din/kg bez PDV-a (40,90 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni upoređujući podatak cena ove uljarice je viša za 0,50 odsto.

Berzanski indeks PRODEX je na dan 18.04.2019. godine bio na nivou od 207,92 indeksnih poena, što predstavlja pad za 0,38 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period. U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 2,91 odsto, a kukuruz je pojeftinio 0,50 dsto. Priižavanje novog roda utiče na kretanje cene pšenice.U Čikagu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja je pojeftinila 1,81, a sojina sačma je pojeftinila 1,07odsto.

Dobar rod soje u Južnoj Americi utiče na kretanje cene.U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je pojeftinila 3,04 odsto a kukuruz je jeftiniji.